Stichting Natuurlijk Geuldal

Behoud en Versterking Nationaal Landschap Zuid Limburg

Stichting Natuurlijk Geuldal

p/a Keutenberg 5

6305 PP Schin op Geul

043 4592007

KvK nummer 69165777

natuurlijkgeuldal@gmail.com

Facebook: natuurlijkgeuldalBestuur en medewerkers.

Dit zijn allen vrijwilligers die zonder enig eigenbelang zich inzetten voor het behoud en verbetering van natuur, landschap en leefmilieu in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Bestuursleden zijn benoemd en ingeschreven, de medewerkers zijn bij het bestuur bekend en kunnen door het bestuur gemachtigd worden om namens SNG te handelen.


Privacy wordt gewaarborgd.
De stichting zal nooit zonder toestemming van een persoon diens naam en adresgegevens openbaren. Zelfs niet van medewerkers die door hun activiteiten voor SNG negatieve consequenties, voor hun positie, baan of welke zaken dan ook, kunnen ondervinden.